2014-09-16

U.IT101: Лабораторийн ажил 3

2014-09-10

2014-09-09

D.IM103: Лекц-1, ном

U.IT101: Лекц-2

U.IT101: Лекц-1

U.IT101: Лаборатори-2

2014-09-04

D.IM321: Ном

2014-09-01

S.CS101: Гартай ажиллах

2014-05-16

CS102: Photoshop Монгол хэл дээрх ном

Photoshop Монгол хэл дээрх ном татаж авахаар орууллаа.

Жич: Хучны Photoshop хувилбар дээрх ном учраас бидний хичээл дээр хэрэглэдэг програмаас зөрөх асуудал байгаа тул өөрт хэрэгтэй авч, хэрэггүй хаяарай.

Татаж авах

2014-05-08

CS102: Photoshop татаж авахаар