2014-05-16

CS102: Photoshop Монгол хэл дээрх ном

Photoshop Монгол хэл дээрх ном татаж авахаар орууллаа.

Жич: Хучны Photoshop хувилбар дээрх ном учраас бидний хичээл дээр хэрэглэдэг програмаас зөрөх асуудал байгаа тул өөрт хэрэгтэй авч, хэрэггүй хаяарай.

Татаж авах

CS102: Сорил 2 анги хуваарилалт

Шалгалт 10 цагаас эхэлнэ, 1 ээлж 40 минут үргэлжлэнэ.

  1. 10.00-10.40
  2. 10.40-11.20
  3. 11.20-12.00
  4. 12.00-13.40
  5. 13.40-14.20

2014-05-08

CS102: Photoshop татаж авахаар

2014-05-03

2014-04-22

IM325: Ганбат багшаас

2014-04-21

M&M


2014-04-16

2014-04-14

CS102: Лаборатори 11

Даваа 5-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг

Даваа 6-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Мягмар 3-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Пүрэв 2-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Пүрэв 3-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг

2014-04-05

CS102: Сорил 1 дүн