2016-12-05

Microsoft Project 2007 програмын тухай

2016-11-12

D.BA351 Бизнес симуляци

2015-12-09

S.CS101: MS Office Visio лекц

2015-10-07

D.IM321: Семинарын ажил

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8 file 1 file 2

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

2015-09-07

D.IM321: Мэдээллийн системийн менежмент ном

2015-2016 оны хичээлийн жилд хэрэглэх номын шинэ хувилбар гарсан тул тус хичээлийг судалж байгаа оюутнууд MIS номны 13-дах хэвлэлийг татан авч хичээлдээ хэрэглээрэй.

Ном татах

2015-04-06

U.IT101: Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1 хичээлийн сорил 1

Дүн харах /Кодын дарааллаар/

2015-02-16

D.IM703: Э-Бизнес II

2014-12-15

Office 2013

2014-12-14

U.IT101: Явцын дүн


  1. Одоогийн байдлаар нийт 58 оноотой байх ёстой ба ажил (лаборатори, бие даалт, ирц, сорил ) тус бүрийн харгалзах оноог хүснэгтийн хамгийн дээр бичсэн байгаа.
  2. Нийлбэр онооны нүд болон тоо нь будагдсан байгаа оюутнууд одоогийн байдлаар 31-ээс бага оноотой буюу W үнэлгээтэй байна.
  3. 16-р долоо хоногийн лабораторийн хичээлд ирэхдээ лекц болон лабораторийн дэвтэрээ авч ирэхийг анхааруулъя.