Мэдээллийн системийн менежмент

~ Minions ~ Маркетинг

2014-04-16

2014-04-14

CS102: Лаборатори 11

Даваа 5-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг

Даваа 6-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Мягмар 3-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Пүрэв 2-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг
5-р баг
6-р баг

Пүрэв 3-р цаг
1-р баг
2-р баг
3-р баг
4-р баг

2014-04-05

CS102: Сорил 1 дүн

2014-04-04

CS102: Сорил 1 анги хуваарилалт

2014-03-23

CS102: Бие даалт 1 удирдамж

Бие даалтын ажлын сэдэв: Өгөгдлийн сан, MS Office Access
Хамгаалах хугацаа: 10-р доло хоногийн бие даалтын цагууд
Оноо: 10 хүртэлх

Бие даалтын удирдамж

CS102: 70 онооны задаргаа

Лаборатори: 20 оноо
  1. Өгөгдлийн сан / Access 8 оноо
  2. Google Docs 6 оноо
  3. Photoshop 6 оноо
Бие даалт: 25 оноо
  1. Өгөгдлийн сан/Access 10 оноо
  2. Google Docs 7 оноо
  3. Photoshop 8 оноо
Сорил 20 оноо
Ирц идэвх 5 оноо

НИЙТ 70 ОНОО

ЖИЧ: Энэхүү 70 онооны задаргаа нь О.Мөнхзул болон М.Мөнхтуяа багшийн лабораторийн оюутнуудад хамааралтай.

Даваа 1, 5, 6
Мягмар 2, 6
Лхагва 4
Пүрэв 1, 2, 3
Баасан 1, 2

SW701: Microsoft Project 2007 програмын тухай

2014-03-22

MS Office 2007 visio татаж авахаар

Visio програм татаж авах, serial key: HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW

Part 1
Part 2
Part 3

2014-03-13

SW701: Нэмэлт материал (Office Project 2007)


  1. MS Office Project 2007 Book татаж авах
  2. MS Office Project 2007 Install  (Serial key: HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW)

2014-02-20

SW701: Google Docs